14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 367 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Efter denne lov kan der ydes erstatning for umiddelbare skader, der er indtrådt her i landet, forårsaget af terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terror).

•••

Stk. 2 Erstatning kan ydes for skader på følgende, jf. dog stk. 4:

  • 1) Bygninger, jord og løsøre.

  • 2) Jernbanekøretøjer.

  • 3) Motorkøretøjer.

  • 4) Skibe.

•••

Stk. 3 Erstatning kan desuden ydes for driftstab på bygninger og løsøre.

•••

Stk. 4 Erstatning i henhold til stk. 2 kan kun ydes, hvis der er tegnet en forsikring i et skadesforsikringsselskab omfattet af § 5, der dækker i tilfælde af brand på ejendommen eller genstanden.

•••

Stk. 5 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for erstatning.

•••
profile photo
Profilside