14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en skattefri seniorpræmie § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om en skattefri seniorpræmie og bygger på lovbekendtgørelse nr. 184 af 06. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Administrationen skal så vidt muligt ske på grundlag af relevante registeroplysninger, herunder på grundlag af de oplysninger om løn, arbejdstid m.v., der fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, Det Centrale Virksomhedsregister og skattemyndighedernes registre med nødvendige oplysninger om momsangivelser, om B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er oplyst til indkomstregisteret, og om over- eller underskud ved selvstændig virksomhed på årsopgørelsen.

•••

Stk. 2 Udbetaling Danmark har inden for rammerne af § 12 i lov om Udbetaling Danmark til brug for administrationen af seniorpræmien terminaladgang til

  • 1) oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister,

  • 2) oplysninger om navne og adresser i Det Centrale Personregister,

  • 3) oplysninger hos skattemyndighederne om momsangivelser,

  • 4) oplysninger om aktuelle og tidligere ejerforhold hos Erhvervsstyrelsen,

  • 5) oplysninger hos skattemyndighederne om B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er oplyst til indkomstregisteret, og om over- eller underskud ved selvstændig virksomhed på årsopgørelsen og

  • 6) oplysninger om selvstændig virksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister.

•••

Stk. 3 Oplysninger som nævnt i stk. 2 skal indhentes for personer, som har nået folkepensionsalderen, og som i perioder herefter har haft beskæftigelse omfattet af § 2.

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om administrationen af de opgaver, som Udbetaling Danmark skal udføre efter stk. 1-3, herunder om adgang til og anvendelse af registeroplysninger, og hvilke registre der skal være terminaladgang til.

•••
profile photo
Profilside