14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en skattefri seniorpræmie § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om en skattefri seniorpræmie og bygger på lovbekendtgørelse nr. 184 af 06. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Administration
Udbetaling Danmark administrerer seniorpræmieordningen.

•••

Stk. 2 Udbetaling Danmarks afgørelser om retten til seniorpræmie kan træffes uden partshøring.

•••

Stk. 3 Udbetaling Danmark skal indsende nødvendige data til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder til brug for statistik, overvågning og analyse.

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om de opgaver, som Udbetaling Danmark skal udføre efter stk. 1 og 3.

•••
profile photo
Profilside