14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en skattefri seniorpræmie § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om en skattefri seniorpræmie og bygger på lovbekendtgørelse nr. 184 af 06. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Seniorpræmiens størrelse m.v.
Første seniorpræmie udgør et engangsbeløb på 42.000 kr.

•••

Stk. 2 Anden seniorpræmie udgør et engangsbeløb på 25.000 kr.

•••

Stk. 3 Seniorpræmien er skattefri.

•••

Stk. 4 Seniorpræmien medfører ikke fradrag i ydelser efter anden lovgivning.

•••

Stk. 5 Seniorpræmien reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020. De regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

•••
profile photo
Profilside