14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en skattefri seniorpræmie § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om en skattefri seniorpræmie og bygger på lovbekendtgørelse nr. 184 af 06. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Opgørelse af beskæftigelseskravet
Beskæftigelseskravet i § 1 kan opfyldes på følgende måder:

  • 1) Løntimer, herunder ukontrollabel arbejdstid omregnet til timer, som i optjeningsperioden er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

  • 2) Timer som følge af omregning af B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud, jf. dog nr. 3.

  • 3) Timer som følge af omregning af det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af selvstændig virksomhed og A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse.

•••

Stk. 2 Løntimer og timer som følge af omregning af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed optjent i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz medregnes i opgørelsen efter stk. 1, hvis personen er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 ved udløbet af det indkomstår, der udløber i løbet af perioden på 12 måneder, jf. § 1, stk. 2 og 3, eller er omfattet af kildeskattelovens afsnit I A i det indkomstår, der udløber i løbet af perioden på 12 måneder, jf. § 1, stk. 2 og 3.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om krav til validering af beskæftigelsen, omregning af en persons arbejdstid, hvor der ikke skal indberettes løntimer til indkomstregisteret, og omregning af B-indkomst, der ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, og af skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed. Ministeren fastsætter endvidere regler om omregningssatsens størrelse. Ministeren fastsætter endvidere regler om omregning af B-indkomst, som fremgår af årsopgørelsen, til måneder, regler om medregning af B-indkomst, som endnu ikke fremgår af årsopgørelsen i den eller de måneder, hvor arbejdet er udført, og regler om omregning af skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed til måneder. Ministeren fastsætter endvidere regler om medregning af arbejde og indkomst for personer fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, der er skattepligtige i Danmark.

•••
profile photo
Profilside