14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en skattefri seniorpræmie § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om en skattefri seniorpræmie og bygger på lovbekendtgørelse nr. 184 af 06. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Den berettigede personkreds
Seniorpræmie udbetales til personer, som er i beskæftigelse efter folkepensionsalderen og er født den 1. januar 1954 eller senere.

•••

Stk. 2 Retten til første seniorpræmie, jf. § 3, stk. 1, er betinget af, at personen inden for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, har haft mindst 1.560 løntimer.

•••

Stk. 3 Retten til anden seniorpræmie, jf. § 3, stk. 2, er betinget af, at personen i perioden fra den 13. til den 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, har haft mindst 1.560 løntimer.

•••
profile photo
Profilside