14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer § 7:

Til § 7
Forslaget til bestemmelsen nævner de tilfælde, der vil være strafbare efter loven. Strafferammen vil være bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.Overtrædelse af loven kan medføre uberettiget tilegnelse af midler, der til dels finansieres af det offentlige dels af de øvrige brugere af ordningen. Derfor bør der ved en u...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.