14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 736 af 01. juni 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Deltagelse i ordningen nævnt i § 1, stk. 1, er betinget af betaling for risikoafdækning af en geotermiboring, af, at boringen er godkendt af det råd, der er etableret i henhold til § 2, stk. 1, og af opfyldelse af regler fastsat i medfør af § 1, stk. 2. Boringen må ikke påbegyndes, før der er givet meddelelse fra rådet om optagelse i ordningen nævnt i § 1, stk. 1. Rådet kan fastsætte vilkår for deltagelse i ordningen.

•••

Stk. 2 Rådet opkræver betaling fra deltagere i ordningen for risikoafdækning af en geotermiboring, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside