14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 736 af 01. juni 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Med henblik på at fremme udnyttelse af geotermisk energi etablerer klima-, energi- og bygningsministeren en frivillig ordning, der mod betaling fra de deltagende rettighedshavere for geotermitilladelser gennem risikoafdækning begrænser den økonomiske risiko i forbindelse med geotermiboringer.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter nærmere regler om ordningens gennemførelse og administration, herunder ordningens etablering, opgaver, struktur og nedlukning, betingelser for deltagelse i ordningen, offentliggørelse af resultater, betaling, jf. § 3, og udbetaling af støtte.

•••
profile photo
Profilside