14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i folketinget § 4:

Til § 4
Det foreslås bestemt, at der fremsættes forslag om revision af loven senest i folketingsåret 2019-20. Dette forudsættes at ske efter forudgående evaluering af ordningen.Der henvises herom til lovforslagets almindelige bemærkninger, punkt 3.5....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.