14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i folketinget § 2:

Til § 2
Folketingets formand forslås bemyndiget til efter forhandling med næstformændene og efter forelæggelse for Udvalget for Forretningsordenen at fastsætte nærmere regler om ordningen om borgerforslag.Der vil herunder bl.a. kunne fastsættes regler om fremgangsmåden for indlevering af forslag og tilkendegivelse af støtte, krav om støttetilkendegivelse ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.