14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 287 af 29. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Personer omfattet af § 3 modtager jobpræmie, hvis de i mindst 71 uger ud af 78 uger i perioden fra og med uge 24 i 2015 til og med uge 48 i 2016 helt eller delvis har modtaget en eller flere af følgende ydelser m.v.:

  • 1) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

  • 2) kontantydelse efter lov om kontantydelse,

  • 3) sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge eller løn under sygefravær, hvis arbejdsgiveren modtog sygedagpengerefusion fra kommunen, eller

  • 4) løn til personer, der umiddelbart efter at have modtaget ydelser efter § 3 er blevet ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••
profile photo
Profilside