14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 14:

Til § 14
Det foreslås i stk. 1, at selvstændige erhvervsdrivende, der har indkomst, som ikke er omfattet af lovforslagets § 13, stk. 1, kan få beregnet jobpræmie på grundlag af størrelsen af den selvstændige virksomheds overskud, jf. lovforslagets § 16, stk. 2. Tilsvarende gælder for personer omfattet af forslaget til § 11, stk. 2. Med forslaget vil selvst...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.