14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 287 af 29. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Ansøgning og udbetaling m.v.
Jobpræmie udbetales uden ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, som har arbejdsindkomst som nævnt i § 13.

•••

Stk. 2 Jobpræmie udbetales uden ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, der er registreret som nævnt i § 14, stk. 3, som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, og som via virksomheden udbetaler løn til sig selv. Disse personer kan modtage jobpræmie efter reglerne for lønmodtagere, jf. § 13.

•••

Stk. 3 Jobpræmie udbetales efter skriftlig ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, der er registreret som nævnt i § 14, stk. 3, som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, og som udbetaler overskud til sig selv, jf. § 14. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni 2019. Udbetaling Danmark skal indhente oplysninger om den selvstændige erhvervsdrivendes årsopgørelse fra SKAT, jf. § 17, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside