14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet § 9:

Til § 9
Bestemmelsen vedrører lovens ikrafttrædelsestidspunkt.Det foreslås med bestemmelsen i § 9, at loven træder i kraft den 1. marts 2019.Det betyder, at sundhedsministeren fra den 1. marts 2019 kan godkende institutioner til at certificere fremmedsprogstolke efter denne lov.Det betyder endvidere, at certificeringsinstitutioner fra den 1. marts 2019 ell...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.