14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet § 6:

Til § 6
Den foreslåede § 6, 1. pkt., indebærer, at sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om certificeringsinstitutionernes opgave, om udformning og udstedelse af beviser for certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet samt om opbevaring af dokumenter og oplysninger.Sundhedsministeren kan efter bestemmelsen således fastsætte nærmere reg...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.