14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 166 af 27. February 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Sundhedsministeren godkender efter ansøgning private og offentlige certificeringsinstitutioner til at certificere fremmedsprogstolke efter denne lov.

•••

Stk. 2 En godkendelse kan gives for en periode på op til 5 år.

•••

Stk. 3 Godkendes en privat certificeringsinstitution, finder forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på certificeringsinstitutionens administration af opgaver efter denne lov.

•••
profile photo
Profilside