14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 166 af 27. February 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Kapitel 2
1
Forarbejder

Certificering

§3 Certificeringsinstitutioner udbyder og afholder eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet og træffer afgørelse om at certificere fremmedsprogstolke efter denne lov.

Stk. 2 Certificeringsinstitutioner udsteder bevis for certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet til fremmedsprogstolke, der har gennemført og bestået eksaminationen i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

§4 Certificeringsinstitutioner sikrer, at eksaminationen i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet indeholder en vurdering af fremmedsprogstolkens kompetencer i:

  • 1) Dansk.

  • 2) Det fremmedsprog, hvortil der ansøges om certificering.

  • 3) Tolketeknik.

  • 4) Tolkeetik.

  • 5) Grundlæggende viden om sundhedsvæsenet.

§5 Offentlige certificeringsinstitutioner kan opkræve gebyr for deltagelse i eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

Stk. 2 Private certificeringsinstitutioner kan opkræve betaling for deltagelse i eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

§6 Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om certificeringsinstitutionernes opgaver, om udformning og udstedelse af beviser for certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet og om opbevaring af dokumenter og oplysninger. Sundhedsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om form, indhold og tilrettelæggelse af eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

profile photo
Profilside