14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

RAB-loven § 5

Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rab-loven og bygger på lov nr. 351 af 19. May 2004. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Bemyndigelse, pålæg og straf
Indenrigs- og sundhedsministeren kan bemyndige en styrelse under ministeriet til at fastsætte de nærmere bestemmelser efter § 2, stk. 2, om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere og om offentliggørelse af de i § 2, stk. 1, nr. 6, nævnte oplysninger samt til at træffe afgørelser efter loven.

•••

Stk. 2 Afgørelser efter loven, som er truffet af en styrelse under ministeriet i henhold til stk. 1, kan ikke påklages til indenrigs- og sundhedsministeren eller anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside