14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

RAB-loven § 3

Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere m.v. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rab-loven og bygger på lov nr. 351 af 19. May 2004. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Titelbeskyttelse m.v.
En alternativ behandler, som er medlem af en forening, der er godkendt efter § 2, stk. 1, i denne lov, har ret til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), såfremt foreningen har givet tilladelse hertil.

•••

Stk. 2 Den, der uden at være medlem af en godkendt forening eller uden at have foreningens tilladelse betegner sig som registreret alternativ behandler (RAB), eller som på anden måde bidrager til forhold, der er egnet til at vække forestilling om, at den pågældende er registreret alternativ behandler (RAB), straffes med bøde.

•••

Stk. 3 Registreringsordningen og titelbeskyttelsen medfører ikke ændringer i forhold til gældende bestemmelser om sundhedspersoners faglige virksomhed eller tilsynet på sundhedsområdet.

•••
profile photo
Profilside