14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børne- og ungeydelsesloven § 1a

Lov om en børne- og ungeydelse paragraf 1a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børne- og ungeydelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 724 af 25. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1a Den samlede børne- og ungeydelse, jf. § 1, som en person modtager i et kalenderår, nedsættes med et beløb svarende til 2 pct. af grundlaget for topskat efter personskattelovens § 7, stk. 1 og 3, i det omfang grundlaget for topskat hos modtageren af ydelsen i det pågældende indkomstår overstiger et bundfradrag på 700.000 kr. (2010-niveau). For personer med forskudt indkomstår anvendes indkomsten i det indkomstår, som svarer til kalenderåret.

•••

Stk. 2 For personer, der kun har været skattepligtige en del af året, jf. kildeskattelovens § 1, anvendes grundlaget for topskat efter omregning i henhold til reglerne i personskattelovens § 14 ved beregningen af nedsættelse efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Bundfradraget i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.

•••
profile photo
Profilside