14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 97

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 97:

Til § 97
Efter den gældende § 33 b, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan dagpengemodtagere inden for en pulje få tilbud om korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste, jf. stk. 3.Efter den gældende § 33 b, stk. 3, udarbejder Beskæftigelsesministeriet regionale positivlister, som godkendes af de regionale arbejdsmar...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.