14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 88

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 88:

Til § 88
Efter den gældende lovs § 49 må etablering af nytteindsats ikke være konkurrenceforvridende. Der er udmøntet regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som understøtter, at der ikke sker konkurrenceforvridning, jf. afsnit 2.13.1.7.2. i lovforslagets...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.