Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75

Denne konsoliderede version af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3.

Lov nr. 548 af 07. maj 2019,
jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 22. maj 2022,
som ændret ved lov nr. 875 af 21. juni 2022, lov nr. 879 af 21. juni 2022, lov nr. 295 af 20. marts 2023, lov nr. 605 af 31. maj 2023 og lov nr. 728 af 13. juni 2023

Fastsættelse og udbetaling af løntilskuddet
§ 75

Ved ansættelse efter dette kapitel udbetales der et løntilskud til arbejdsgiveren.

Stk. 2 Løntilskuddet pr. time (2019-niveau) skal udgøre en af følgende satser:

  • 1) 28,56 kr.

  • 2) 50,01 kr.

  • 3) 79,68 kr.

  • 4) 115,73 kr.

  • 5) 154,02 kr.