Bøger, som nævner Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6

Retssikkerhedsloven (1. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Søren Blæsbjerg
Udgivelsesdato: 14. dec 2022
DJØF Forlag

Undtagelser til tidsfristen på 4 uger

- Side 522 -

...§ 6, nr. 1.4 Klager over jobcenterets afgørelse om, at beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af beskæftigelsesindsatslovens § 6, nr. 1, skal varetages af en anden aktør.5 Klager over, at det ordinære arbejde, som personer i seniorjob er henvist til af jobcenteret, ikke har været rimeligt, jf. § 12, stk. 2, nr. 1, i lov om seniorjob

Læs på Jurabibliotek