Bøger, som nævner Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 30

Socialret (3. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, John Klausen og Nina von Hielmcrone
Udgivelsesdato: 23. aug 2020
DJØF Forlag

Bemærk, at § 30 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 30, om det har en betydning.

Nogle forsørgelsesretlige principper

- Side 25 -

...på kortere eller længere sigt kan påbegynde på almindelige vilkår. 6 6. Jf. beskæftigelsesindsatslovens § 30, stk. 3. Jobcentret skal pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere uddannelser. Målet er ikke arbejde, men uddannelse, der på længere sigt kan forbedre selvforsørgelsesevnen via arbejde.

Læs på Jurabibliotek