14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 11

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 11:

Til § 11
Efter den gældende § 5, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har jobcenteret til opgave at bistå alle arbejdssøgende med at finde arbejde samt bistå arbejdsgivere med rekruttering og formidling.Bistanden kan bl.a. ske, ved at 1) en eller flere arbejdssøgende efter aftale med en arbejdsgiver direkte henvises til et konkret job, 2) ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.