14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bygger på lov nr. 548 af 07. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Bistand til job- og uddannelsessøgende
Jobcenteret har til opgave at bistå jobsøgende med at finde job.

•••

Stk. 2 Bistanden kan bl.a. bestå af, at jobcenteret gør følgende:

  • 1) Vejleder jobsøgende om at søge job ved f.eks. at anvende funktionerne på Jobnet og Workindenmark.

  • 2) Understøtter målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere.

  • 3) Henviser ledige til et konkret job efter aftale med en arbejdsgiver.

  • 4) Indhenter og videregiver information om beskæftigelsesmuligheder.

•••

Stk. 3 Jobcenteret kan pålægge personer omfattet af § 6, nr. 1 og 2, og personer omfattet af § 6, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af jobsøgende. Jobcenteret kan pålægge personer omfattet § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, at søge relevante konkrete fleksjob.

•••

Stk. 4 Arbejdsløshedskassen kan bistå egne ledige medlemmer med at finde job.

•••
profile photo
Profilside