14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 100

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100:

Til § 100
Efter de gældende regler i § 84 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har dagpengemodtagere pligt til at tage imod tilbud i hele deres ledighedsperiode efter §§ 55 og 56 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.Pligten til at tage imod tilbud gælder dermed både i den almindelige 2-årige dagpengeperiode og i en eventuel forlænget dagpengeperiode. De...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.