14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 473 af 30. May 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Jobpræmien for personer som nævnt i § 2, stk. 1, udgør 4 pct. af den månedlige indkomst opgjort efter stk. 2. Præmien kan dog højst udgøre 600 kr. pr. måned.

•••

Stk. 2 Indkomsten efter stk. 1 opgøres ud fra oplysninger om

  • 1) arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og

  • 2) lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på dansk skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, som er indberettet til indkomstregisteret.

•••
profile photo
Profilside