14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 473 af 30. May 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Kommunen udbetaler jobpræmie uden ansøgning til personer, der har indtægter som nævnt i § 3.

•••

Stk. 2 Kommunen udbetaler jobpræmie til personer omfattet af § 1, der er registreret til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, og som ikke samtidig får udbetalt dagpenge eller feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barseldagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte. Jobpræmie til disse personer udbetales efter ansøgning for perioden, efter at kommunen har modtaget ansøgningen.

•••

Stk. 3 Jobpræmien udbetales for de perioder fra den 1. juni 2012 til og med den 31. maj 2014, hvor betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside