14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 473 af 30. May 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til jobpræmie og yder forskudsrefusion til kommunen.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling, administration, regnskab, revision og tilsyn m.v. for den i stk. 1 omhandlede refusion og kan herunder bestemme, at administrationen og udbetalingen til kommunerne kan varetages af en anden offentlig myndighed.

•••
profile photo
Profilside