14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 473 af 30. May 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 I en 2-årig forsøgsperiode fra den 1. juni 2012 til og med den 31. maj 2014 udbetales jobpræmie efter reglerne i denne lov til personer, der den 29. februar 2012 var

•••

Stk. 2 Personer omfattet af stk. 1 skal i perioden fra den 1. marts 2011 til og med den 29. februar 2012 i 329 ud af 366 dage helt eller delvis have modtaget en eller flere af følgende ydelser m.v.:

  • 1) Kontant- eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

  • 2) Introduktionsydelse efter integrationsloven.

  • 3) Løn til personer, der umiddelbart efter at have modtaget en af de i nr. 1 og 2 nævnte ydelser er blevet ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller § 23 c i integrationsloven, dog ikke løn til personer ansat med løntilskud, som samtidig modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

•••

Stk. 3 Personer, der modtager jobpræmie efter lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere, kan ikke samtidig modtage jobpræmie efter denne lov.

•••
profile photo
Profilside