14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Elforsyningsloven § 92

Lov om elforsyning paragraf 92

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af elforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§92 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller anden myndighed til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

•••
profile photo
Profilside