14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Elforsyningsloven § 90

Lov om elforsyning paragraf 90

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af elforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§90 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om Nettoafregningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

  • 1) adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler udstedt i henhold til loven træffes af klima-, energi- og forsyningsministeren eller af Forsyningstilsynet, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet, samt at afgørelser truffet af en kollektiv elforsyningsvirksomhed som nævnt i § 68 a, stk. 2, eller en institution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet eller anden myndighed, som ministeren i henhold til § 92 har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke skal kunne indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren, og

  • 2) betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

•••
profile photo
Profilside