14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Elforsyningsloven § 76

Lov om elforsyning paragraf 76

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af elforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§76 Tilsyn med priser, fastsættelse af regler
De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Forsyningstilsynet anmelde

  • 1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, jf. § 73 a,

  • 2) priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse,

  • 3) dokumentation for udskillelse af kommercielle aktiviteter,

  • 4) dokumentation for regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter,

  • 5) regnskaber og andre oplysninger efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse til brug ved fastsættelsen af og tilsynet med de i §§ 69 og 71 nævnte indtægtsrammer og

  • 6) aftaler om transit, herunder forhandlede priser og betingelser.

•••

Stk. 2 For virksomhed, der varetages af Energinet eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, skal der, for så vidt angår systemansvars- og transmissionsydelser, til Forsyningstilsynet anmeldes priser, tariffer og betingelser for ydelser samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse.

•••

Stk. 3 Forsyningstilsynet kan endvidere pålægge ejere af kraft-varme-produktionsanlæg at anmelde salgspriser for fjernvarme samt grundlaget for prisfastsættelsen.

•••

Stk. 4 Forsyningstilsynet kan fastsætte regler om anmeldelser efter stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside