14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Teleloven § 73

Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester paragraf 73

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af teleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 955 af 17. juni 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§73 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan kræve alle oplysninger og alt materiale, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur skønner relevant i forbindelse med tilsyn med overholdelse af lovens regler eller regler fastsat i medfør heraf og i forbindelse med administration, undersøgelser og konkrete afgørelser, der gennemføres og træffes efter lovens bestemmelser herom, af

 • 1) udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester,

 • 2) udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester,

 • 3) ejere af elektroniske kommunikationsnet,

 • 4) udbydere af informations- eller indholdstjenester,

 • 5) udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre,

 • 6) fysiske og juridiske personer som nævnt i § 9 og i regler fastsat i medfør heraf,

 • 7) tredjemænd som nævnt i § 30, stk. 4,

 • 8) udbydere af betalingstelefoner,

 • 9) udbydere af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester,

 • 10) udbydere af adgangsstyringstjenester,

 • 11) indehavere af ejendomsretten til adgangsstyringsprodukter og -systemer,

 • 12) slutbrugere og

 • 13) virksomheder, der meddeler en fusion, jf. § 51 a, stk. 1.

•••

Stk. 2 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan hos de i stk. 1, nr. 1-8 og 10-12, forpligtede indhente oplysninger med henblik på at videregive disse til Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, sådan at disse kan opfylde deres opgaver i forhold til traktatmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til fællesskabsretten. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur orienterer de parter, der er indhentet oplysninger fra, forud for videregivelse til Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater.

•••

Stk. 3 Teleklagenævnet kan af de i stk. 1 nævnte forpligtede kræve alle oplysninger og alt materiale, som nævnet skønner relevant for sine afgørelser om overholdelse af lovens regler eller regler fastsat i medfør heraf.

•••

Stk. 4 Teleklagenævnet og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan stille krav om, hvordan og i hvilken form oplysninger og materiale skal afgives.

•••
profile photo
Profilside