Bøger, som nævner Teleloven § 60c

Teleretten (2. udg.)
Forfattere: Søren Sandfeld Jakobsen, Christian Bergqvist og Christian Fröhlich
Udgivelsesdato: 04. nov 2022
DJØF Forlag

4.5.6. Etablering af wi-fi i turistområder

- Side 372 -

Jf. telelovens § 60 c, stk. 1, kan kommunerne i områder, hvor der er aktiviteter rettet mod international turisme, etablere gratis wi-fi, forudsat der jf. § 3-5 i) ikke etableres et sammenhængende net i større områder, ii) etablering og drift leveres af en privat udbyder samt iii) maksimalt gives gratis adgang 1 time pr. døgn pr. apparat.

Læs på Jurabibliotek


4.5.7. Etablering af wi-fi-hotspots

Jf. telelovens § 60 c, stk. 2-6, kan offentlige myndigheder og institutioner etablere wi-fi-hotspots mhp. at give offentligheden gratis adgang hertil, forudsat i) det sker på institutionens egne adresser eller umiddelbart i tilknytning hertil, ii) på baggrund af hel eller delvis støtte fra EU, iii) ikke etableres et sammenhængende net i større områder...

Læs på Jurabibliotek