Bøger, som nævner Teleloven § 60a

Teleretten (2. udg.)
Forfattere: Søren Sandfeld Jakobsen, Christian Bergqvist og Christian Fröhlich
Udgivelsesdato: 04. nov 2022
DJØF Forlag

4. Statsstøtte og telesektoren

- Side 365 -

...energiselskabernes fiberinvesteringer, c) kommunal udlejning af arealer, bygninger mv. til teleformål, d) kommunale investeringer i wi-fi-hotspots samt e) teleinfrastruktur, herunder udbud af passiv infrastruktur. Ud over at dette i praksis er de typiske eksempler på statsstøtte til telesektoren, er der i telelovens § 60 a-c optaget særlige bestemmelser herom.

Læs på Jurabibliotek4.5.3. Elselskabernes fiberinvesteringer

- Side 370 -

...elforsyningsmæssige formål. Ligeledes må de etablere telekommunikationsnetværk med henblik på udlejning, når det sker i tilknytning til etableringen af elkabler. Derimod må de ikke etablere telekommunikationsnetværk selvstændigt, da salget af teleydelser ikke udgør en tilknyttet aktivitet, medmindre det kan rummes inden for telelovens § 60 a-c, jf. nedenfor.

Læs på Jurabibliotek4.5.4. Kommunal (og statslig) udlejning af arealer, bygninger mv.

- Side 371 -

Jf. telelovens § 60 a kan offentlige myndigheder på markedsvilkår udleje arealer, bygninger, høje konstruktioner, master mv. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet. Bestemmelsen skaber klar hjemmel til, at dette kan omfatte kommunale og statslige master og mastepositioner, forudsat udlejning sker på markedsvilkår. Jf. lovbemærkningerne...

Læs på Jurabibliotek