14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Teleloven § 45

Uddrag fra forarbejderne til teleloven § 45:

Til § 45
Den foreslåede bestemmelse er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 51 e.Den foreslåede bestemmelse implementerer adgangsdirektivets artikel 11.Hensigten med at pålægge en udbyder med stærk markedsposition en forpligtelse om at opsplitte regnskaber er at tilvejebringe mere detaljerede oplysninger end dem, der kan udledes af ud...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.