Bøger, som nævner Teleloven § 40

Teleretten (2. udg.)
Forfattere: Søren Sandfeld Jakobsen, Christian Bergqvist og Christian Fröhlich
Udgivelsesdato: 04. nov 2022
DJØF Forlag

Teleloven

- Side 46 -

...gælder fx i relation til slutbrugerbeskyttelsen, hvor telelovens §§ 3-6 i alt væsentligt alene afgrænser de områder, hvor regelkompetencen overlades til ressortministeren, mens alle væsentlige regler følger af den såkaldte slutbrugerrettighedsbekendtgørelse, jf. nærmere kap. 3 nedenfor. Det samme gælder til dels på nummer- og forsyningspligtområdet.

Læs på Jurabibliotek