14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om elektroniske cigaretter m.v. § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om elektroniske cigaretter m.v. og bygger på lov nr. 426 af 18. May 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Anmeldelsespligt
Elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin må kun markedsføres her i landet, hvis de er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Anmeldelse skal indgives af fabrikanter og importører, der ønsker at markedsføre en elektronisk cigaret eller en genopfyldningsbeholder med nikotin, senest 6 måneder før den påtænkte markedsføring.

•••

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om de oplysninger og erklæringer, der skal ledsage en anmeldelse efter stk. 1, Sikkerhedsstyrelsens behandling af anmeldelsen, og hvilke produktændringer der kræver, at der indgives en ny anmeldelse.

•••
profile photo
Profilside