14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud § 5:

Til § 5
Det foreslås, at loven træder i kraft den 27. november 2018. Bestemmelsen er overensstemmende med e-faktureringsdirektivets artikel 11 om gennemførelse af direktivet i national ret. Det fremgår af e-faktureringsdirektivets artikel 11, stk. 1, at medlemsstaterne senest den 27. november 2018 skal vedtage national lovgivning med henblik på at efterkom...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.