Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1593 af 18. december 2018

Ikrafttræden m.v.
§ 5

Loven træder i kraft den 27. november 2018.

Stk. 2 § 4 har virkning for statslige ordregivere og indkøbscentraler fra den 18. april 2019. For andre ikkestatslige ordregivere og ordregivende enheder har § 4 virkning fra den 18. april 2020.