14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud § 2:

Til § 2
Den foreslåede § 2 indeholder definitioner af en række centrale begreber forbundet med elektronisk fakturering. Med en kodificering af definitionerne sikres det, at definitionerne i e-faktureringsdirektivets artikel 2, stk. 1-11, tydeliggøres i dansk ret. Nr. 1 affattes således, at begrebet ”elektronisk faktura” defineres i overensstemmelse med e-f...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.