14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ejendomskreditselskaber § 8a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om ejendomskreditselskaber og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1045 af 14. October 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8a Ejendomskreditselskaber skal drive virksomhed i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis for ejendomskreditselskaber. Bekendtgørelse om god skik for boligkredit Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan efter forhandling med repræsentanter for forbrugerne og de relevante finansielle erhvervsorganisationer udarbejde og offentliggøre retningslinjer for redelig forretningsskik og god praksis på nærmere angivne områder, der må anses for væsentlige, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne. Bekendtgørelse om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere

•••

Stk. 4 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om kompetencekrav til ansatte i ejendomskreditselskaber.

•••

Stk. 5 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om pris- og risikooplysninger for boligkredit.

•••

Stk. 6 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de foranstaltninger, som et ejendomskreditselskab skal træffe for at have effektive procedurer for udvikling og distribution af produkter. Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter

•••

Stk. 7 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om ejendomskreditselskabers forpligtelse til at udlevere et standardiseret nøgletalsdokument til forbrugere ved fremsættelse af tilbud om realkreditlignende lån.

•••
profile photo
Profilside