14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om ejendomskreditselskaber § 3

Uddrag fra kommentarerne til lov om ejendomskreditselskaber § 3:

Til § 3
Den foreslåede bestemmelse angiver de betingelser, som et selskab skal opfylde for at få tilladelse til at handle med pantebreve. Tilladelse skal gives, når betingelserne er opfyldt. Betingelserne gælder ikke kun ved stiftelsen, men også i den fortsatte drift, jf. lovforslagets § 9, hvorefter Finanstilsynet kan inddrage tilladelsen, hvis betin...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.