14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ejendomskreditselskaber § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om ejendomskreditselskaber og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1063 af 19. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 2, stk. 1§ 3, stk. 7, § 5 a, stk. 1§ 5 b, stk. 1§ 5 c, stk. 1, og § 15, stk. 2, 1.-5. pkt., og stk. 4, 1.-7. pkt., straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

•••

Stk. 2 Med bøde straffes den, som undlader at give Finanstilsynet oplysninger eller berigtige disse efter § 4, stk. 4, § 5, stk. 2, og § 17.

•••

Stk. 3 Med bøde straffes endvidere et ejendomskreditselskab, der ikke efterkommer et påbud, som er givet efter § 12, stk. 7, og § 14, stk. 1 og stk. 4, 1. og 3. pkt. På samme vis straffes det bestyrelsesmedlem, der ikke efterkommer et påbud, som er givet efter § 14, stk. 2.

•••

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside