Lov om efterskoler og frie fagskoler § 5a

Denne konsoliderede version af lov om efterskoler og frie fagskoler er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 479 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 12. august 2022,
som ændret ved lov nr. 563 af 7. maj 2019, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 754 af 13. juni 2023

§ 5a

Eleverne på en skole, der giver undervisning på 8. og 9. klassetrin, aflægger folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9. -klasseprøver, medmindre skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne, jf. dog stk. 6.

Stk. 2 Eleverne på en skole, der har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den på grund af sit værdigrundlag ikke giver undervisning i kristendomskundskab, skal ikke aflægge prøve i dette fag, men i et andet fag, der udtrækkes inden for den humanistiske fagblok.

Stk. 3 Eleverne på en skole, der har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at afholdelse af 9. -klasseprøve i historie er uforeneligt med dens værdigrundlag, skal ikke aflægge prøve i dette fag, men i et andet fag, der udtrækkes inden for den humanistiske fagblok. 

Stk. 4 En skole skal for sine elever afholde folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9. -klasseprøver, medmindre skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne. De regler om afgangseksamen, prøven på 8. klassetrin og 9. -klasseprøverne, der gælder for folkeskolen og dens elever, gælder tilsvarende for en skole og dens elever, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 5 En skole godkendt efter § 1, stk. 4, der afholder prøver, jf. stk. 4, kan tilbyde en elev alene at aflægge prøve i dansk og matematik på 9. klassetrin, hvis eleven ikke har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre flere af folkeskolens prøver.

Stk. 6 En skole godkendt efter § 1, stk. 4, som har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder folkeskolens afgangseksamen, prøven på 8. klassetrin og 9.-klasseprøverne, jf. stk. 1, kan tilbyde folkeskolens prøver i dansk og matematik på 9. klassetrin til de elever, der har de nødvendige forudsætninger herfor. De regler om 9.-klasseprøverne, der gælder for folkeskolen og dens elever, gælder tilsvarende for en skole godkendt efter § 1, stk. 4, og dens elever, når skolen afholder prøver i dansk og matematik.

Stk. 7 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om skolernes meddelelser og indsendelse af dokumentation efter stk.1-3, 5 og 6, herunder om tidsfrister herfor, og om vurdering af elevers forudsætninger ved tilbud om aflæggelse af 9.-klasseprøver i dansk og matematik, jf. stk. 5 og 6.

Stk. 8 Børne- og undervisningsministeren fører særskilt tilsyn med undervisningen på skoler, der giver undervisning på 8. og 9. klassetrin, og som ikke afholder folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9. -klasseprøver.