14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om efterskoler og frie fagskoler § 5a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om efterskoler og frie fagskoler og bygger på lovbekendtgørelse nr. 815 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5a Eleverne på en skole, der giver undervisning på 8. og 9. klassetrin, aflægger folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9. -klasseprøver, medmindre skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne.

•••

Stk. 2 Eleverne på en skole, der har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den på grund af sit værdigrundlag ikke giver undervisning i kristendomskundskab, skal ikke aflægge prøve i dette fag, men i et andet fag, der udtrækkes inden for den humanistiske fagblok.

•••

Stk. 3 Eleverne på en skole, der har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at afholdelse af 9. -klasseprøve i historie er uforeneligt med dens værdigrundlag, skal ikke aflægge prøve i dette fag, men i et andet fag, der udtrækkes inden for den humanistiske fagblok. 

•••

Stk. 4 En skole skal for sine elever afholde folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9. -klasseprøver, medmindre skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne. De regler om afgangseksamen, prøven på 8. klassetrin og 9. -klasseprøverne, der gælder for folkeskolen og dens elever, gælder tilsvarende for en skole og dens elever, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 5 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om skolernes meddelelser og indsendelse af dokumentation efter stk.1-3, herunder om tidsfrister herfor.

•••

Stk. 6 Børne- og undervisningsministeren fører særskilt tilsyn med undervisningen på skoler, der giver undervisning på 8. og 9. klassetrin, og som ikke afholder folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9. -klasseprøver.

•••
profile photo
Profilside